Patryk Guziewicz Prezesem Zarządu MMTS Kwidzyn S.A.

15 maj 2023 |

Nowy Prezes Zarządu na stanowisko zostanie powołany dn. 12 czerwca 2023 r., jednak już teraz w trybie natychmiastowym rozpoczął prace skupione na szczegółowej analizie strategicznej przedsiębiorstwa, reorganizacji struktury klubowej, przygotowaniu klubu do ukończenia procesu licencyjnego oraz pozyskaniu finansowania celem zagwarantowania pełnego wymaganego w procesie licencyjnym budżetu w sezonie 2023/2024.

Nowy Prezes Zarządu na stanowisko zostanie powołany dn. 12 czerwca 2023 r., jednak już teraz w trybie natychmiastowym rozpoczął prace skupione na szczegółowej analizie strategicznej przedsiębiorstwa, reorganizacji struktury klubowej, przygotowaniu klubu do ukończenia procesu licencyjnego oraz pozyskaniu finansowania celem zagwarantowania pełnego wymaganego w procesie licencyjnym budżetu w sezonie 2023/2024.

Nowo powołany Zarząd oraz członkowie zespołu administracyjnego klubu spotkają się ze sztabem szkoleniowym celem podsumowania minionego sezonu w wymiarze sportowym, organizacyjnym oraz mentalnym. Podstawą do rozmowy będzie kompleksowe sprawozdanie przygotowane przez Trenera Bartłomieja Jaszkę.

Do 30 czerwca poddana pod konsultacje z kibicami, Miastem Kwidzyn, sponsorami oraz podmiotami zaangażowanymi w rozwój piłki ręcznej w Kwidzynie zostanie ramowa strategia rozwoju klubu, a Zarząd odbędzie szereg spotkań z kluczowymi partnerami dla rozwoju klubu oraz jego wpływu na rozwój kultury fizycznej i sportu w społeczności lokalnej.

W kolejnych krokach nowo powołany Zarząd po zidentyfikowaniu sytuacji wewnątrz klubu, szeregu spotkań z interesariuszami po stronie zawodników, kibiców, sponsorów oraz pracowników, a także po sfinalizowaniu procesu licencyjnego do PGNiG Superliga przystąpi do informowania o decyzjach związanych z polityką transferową, kadrami oraz informacjami organizacyjnymi.

Jesteśmy zdecydowani, aby kontynuować nasze wysiłki i osiągnięcia z przeszłości, ale również wprowadzić wiele nowych i innowacyjnych pomysłów. Wierzymy w ogromny potencjał MMTS Kwidzyn oraz to, że możemy stać się jeszcze silniejszym i bardziej konkurencyjnym zespołem. Trwają prace, podczas których dokładnie analizujemy klub, jego mocne i słabe strony oraz szukamy sposobów na poprawę naszych wyników oraz sytuacji organizacyjno-finansowej.

Przy tej okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym kibicom, mieszkańcom i sponsorom za dotychczasowe wsparcie oraz zaangażowanie w rozwój naszego klubu. Bez Was, nie bylibyśmy w stanie osiągnąć tak wielu sukcesów w przeszłości, a teraz jesteśmy gotowi podjąć wyzwania i dążyć do jeszcze wyższych celów. Słowa uznania należą się również p. Bartłomiejowi Harackiewiczowi, który włożył wiele pracy i serca w sprawy związane z prowadzeniem naszego klubu.

Przekonani o rozpoczęciu nowego rozdziału w historii naszego klubu, życząc Państwu i sobie wiele wytrwałości, cierpliwości i spokoju ducha pozostajemy z poważaniem

Rada Nadzorcza wraz z p.o. Prezesa Zarządu w składzie:

  • Patryk Guziewicz – Prezes Zarządu
  • Jan Kozłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Karol Sienkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
  • Sławomir Smoliński – Członek Rady Nadzorczej